Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans öğrencilerinin Kamu Yönetimi konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz. 

 

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Tezi yazdırmak istiyorum diyen yüksek lisans öğrencilerine akademik destek vermekteyiz. Üniversitelerin Kamu Yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için ödev hazırlama,literatür taraması, literatür araştırması, proje yapma, makale yazma, essay yazma, taz yazımı, tez düzenlemesi, intihal oranı düşürme, tez konusu belirleme, proje konusu belirleme, tez önerisi hazırlama konularında destek vermekteyiz. Kamu Yönetimi yüksek lisans tercih edilen bölümlerden biri olduğu için bize gelen akademik çalışma hakkında kısa sürede öğrencilere yardımcı olmaktayız.
Kamu Yönetimi bölümü açılan üniversitelerde okuyan öğrencilere hem Türkçe hem de ingilizce dil desteği sunmaktayız. Yüksek lisans ödevlerini deneyimli, birçok yüksek lisans tez yazım aşamasında bulunan yüksek lisansını tamamlamış, doktorasını yapan akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

Sadece Kamu Yönetimi yüksek lisans öğrencilerine değil aynı zamanda doktora öğrencilerine de aldıkları derslerde yardımcı olmaktayız. Tüm akademik çalışmalar gizlilik içinde yapılmakta ve 3. kişilere bilgi asla verilmemektedir .
Kamu Yönetimi hangi üniversitelerde var, başvuru şartları nedir, nasıl bir bölümdür, avantajları, dezavantajları , ya da başka hangi bölümler tercih edilmeli, bölüm Türkçe mi yoksa ingilizce mi gibi bize birçok soru sorulmaktadır.

Kamu Yönetimi eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz akademik hizmetler
Ödev : Kamu Yönetimi yüksek lisans öğrencileri için ödev yapıyoruz.
Soru : Yüksek lisans Kamu Yönetimi eğitimi alan öğrencilere sorularında destek veriyoruz.
Proje : Kamu Yönetimi yüksek lisans ile ilgili projelerinizde size destek veriyoruz
Makale : Kamu Yönetimi yüksek lisans öğrencilerine makale yazma, makale hazırlama desteği verilir.
Assignment: İngilizce yüksek lisans, ingilizce MBA , ingilizce master yapan öğrencilere assignment ödevlerinde yardımcı oluyoruz
Tez yazımı: Kamu Yönetimi yüksek lisans öğrencilerine ingilizce ve türkçe olarak tez yazımı yapmaktayız.
Tez düzenlemesi : Kamu Yönetimi yüksek lisans, MBA öğrencileri , master öğrencileri için tez düzenlemesi yardım verilir.


Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Bölümünde verilen dersler

 • Anayasal Demokrasi
 • Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları
 • Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları
 • Bilim Felsefesi
 • Çevre Felsefesi
 • Çevre Politikaları
 • Devlet Teorisi
 • Din ve Devlet İlişkisi
 • Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik
 • Hükümet Sistemleri
 • Kamu Politikalarının Analizi
 • Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları
 • Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim
 • Kamuda Performans Yönetimi
 • Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi
 • Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
 • Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent
 • Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme
 • Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları
 • Özgürlükler Hukuku
 • Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler
 • Seminer
 • Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim
 • Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma
 • Siyasal ve Sosyal Kuram
 • Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar
 • Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar
 • Sosyal Bilimlerde Yöntem
 • Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm
 • Tez Çalışması
 • Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar
 • Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları
 • Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi
 • Uluslararası Örgütler
 • Uzmanlık Alan Dersi
 • Yeni Toplumsal Hareketler
 • Birey,Toplum ve Devlet İ
 • Anayasa Sorunları
 • Türkiye'de Siyasi Akımlar
 • Kent ve Kentleşme
 • Kentsel Siyaset
 • Kamu Yönetiminde Çağdaş Yak.
 • Türkiye'de Siyasi Partiler
 • Research Methods-II
 • Siyaset Bil. Temel Yaklaşımlar
 • Çevre ve Ekonomi
 • Kam.Yön.Sor.ve Çözüm Öneri.
 • Siyaset Fel. Güncel Tartış.
 • Osmanlı Türk Anayasaları
 • Batı ve Türk Modernleş.Sos.Darw.
 • Siyaset Biliminde Çağdaş Kav.ve Teo.
 • Türk Demokrasi Tarihi
 • Türkish-Islamic Thoughtlişkileri

 

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü açan Üniversiteler

 

 • Bilecik Şeyh Edebali 
 • Celal Bayar 
 • Cumhuriyet 
 • Çanakkale Onsekiz Mart 
 • Dicle 
 • Dokuz Eylül 
 • Dumlupınar 
 • Gaziosmanpaşa 
 • Harran 
 • İstanbul Medeniyet 
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam 
 • Karabük 
 • Karadeniz Teknik 
 • Karamanoğlu Mehmetbey 
 • Muğla Sıtkı Koçman 
 • Mustafa Kemal 
 • Niğde 
 • Ondokuz Mayıs 
 • Selçuk 
 • Süleyman Demirel 
 • Trakya 
 • Uludağ 
 • Uşak 
 • Yüzüncü Yıl 
 • Abant İzzet Baysal 
 • Adıyaman 
 • Afyon Kocatepe 
 • Antalya

 

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com